Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar användandet av Snablan, webbplats www.snablan.se, kontaktinformation: e-post: info@snablan.se

Genom att besöka Snablan webbplats och att ta del av och använda denna webbplats information och tjänster, samtycker du till och accepterar att vara bunden av dess Användarvillkor. 

Snablan webbplats www.snablan.se är företagets enda officiella webbplats. Information som finns på webbplatsen visar aktuella tjänster som Snablan erbjuder kunderna. Informationen som finns på Snablan webbplats är autentisk och uppfyller standarder för säker information.Syftet med informationen på Snablan webbplats är att informera dess besökare om Snablan produkter och tjänster och dess användarvillkor. Snablan kan inte hållas ansvarig om webbplatsen inte är tillgänglig för användaren av orsaker som står utanför Snablan kontroll. Informationen på webbplatsen kan ändras eller tas bort utan särskild avisering. Snablan garanterar inte att webbplatsen och till webbplatsen anknutna tjänster kommer att fungera utan avbrott. Snablan tillhandahåller denna webbplats och upprätthåller dess funktionalitet i enlighet med lagstiftningen som reglerar tillhandahållande av information. Genom att uppfylla vissa särskilda villkor vid användning av Snablan webbplats blir användaren bunden av Snablan avtalsvillkor som publicerats på webbplatsen. Innehållet på denna webbplats baseras på "som är" och "som tillgängligt".

Snablan ansvarar inte för några utgifter, förluster eller skada (direkt, indirekt, oavsiktlig samt orealiserade vinster, etc.) som på något sätt åsamkats användaren eller tredje part i samband med besöket på eller användandet av webbplatsen. Denna webbplats och webbplatsens användarvillkor regleras av lettisk lag. Alla tvister som härrör från dessa Användarvillkor eller som uppkommit i samband med dem, skall uteslutande vara underkastade lettisk domstolars jurisdiktion.